Logo FENAC Logo NVVS
Logo Fama Logo NVVS
Logo Heineken

Nationaal Debat Arbeid en Gehoor

Het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor is een initiatief van de Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), samen met de Nationale Hoorstichting en de organisatoren van de Week van het Oor (21 t/m 28 april). Medewerking aan de organisatie van het debat wordt verder verleend door FAMA en Heineken.

Flyer

Spijkers met koppen slaan! Dát staat de organisatoren van het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor voor ogen. Want na alle aandacht voor gehoorbeschadiging en -bescherming op de werkplek wordt het hoog tijd om afspraken te maken over hoe werknemers met een verminderd gehoor goed begeleid kunnen worden. Daar zijn urgente redenen voor:

  • De diagnose gehooraandoeningen staat met ruim 1500 meldingen op de tweede plaats van de meest gemelde beroepsziekten: meer dan 25% van alle meldingen (bron: Centrum vor Beroepsziekten).
  • Steeds meer bedrijven verstrekken gehoorbeschermingsmiddelen. Het geven van voorlichting en instructie is echter beperkt tot eenderde van de bedrijven en bronmaatregelen worden in slechts een kwart van de bedrijven genomen (bron: Arbobalans).
  • De kosten voor werkgerelateerde hoorproblematiek worden geschat op zo’n 1,5% tot 2% van het Bruto Nationaal Product (bron R.J. Ruben).
  • 10% van alle werknemers in Nederland (zo’n 700.000 mensen) wordt regelmatig of vaak op het werk blootgesteld aan lawaai. Ruwweg de helft daarvan beschermt zich daar niet of niet voldoende tegen. Dat betekent dat ongeveer 350.000 mensen risico lopen slechter te gaan horen. Velen van hen blijven verstoken van goede hulpmiddelen en begeleiding bij hun hoorproblemen (bron: Arbobalans).

Het Nationaal Debat Arbeid en Gehoor vindt plaats op maandag 23 april 2007 in “De Hooiberg”, het ontvangstcentrum van Heineken Nederland in Zoeterwoude.

Het debat wordt in een bijzondere setting op inspirerende wijze geleid door Inge Diepman. Ze zal de zaal proberen te verleiden tot uitspraken die er toe doen. Inge Diepman is onder meer bekend als presentatrice van programma’s als ‘B&W’, ‘Het zwarte schaap’, en recent ‘Geknipt voor de juiste baan’. Peter van Lieshout, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, is uitgenodigd om aan het einde van het debat conclusies te trekken en een boodschap voor de komende jaren mee te geven.

Dagvoorzitter is Geert Derks, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Het debat begint met een lezing van professor Dr. Robert J. Ruben van het Albert Einstein College of Medicine, New York. Dhr. Ruben gaat in zijn lezing in op de kosten van werkgerelateerde hoorproblematiek.